FYZICKÁ OSTRAHA | Diol ... bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí...

 

FYZICKÁ OSTRAHA

 

Naší základní činností je
fyzická ostraha objektů.

Speciálně vyškolení pracovníci ji vykonávají přímo v zákazníkem
určených prostorách 
a stanovených časových intervalech.

V průběhu služby plní povinnosti, které jim ukládají směrnice pro výkon ostrahy, individuálně zpracované a schválené zadavatelem
vždy pro konkrétní pracoviště a dle požadovaného rozsahu zabezpečení objektu.
Naši zaměstnanci splňují náročná výběrová kritéria a bez výjimky jsou trestně bezúhonní.

Všichni také úspěšně absolvovali zkoušku odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci „Strážný“
dle předepsané národní soustavy kvalifikací 68-008-E. Pracovníci ostrahy jsou vybaveni a vystrojeni jednotnými uniformami s označením SECURITY a názvem hlídací služby.

Pro provoz vnitřních recepcí nebo na individuální přání zákazníků je možno volit i civilní společenský oděv (kostým, oblek).

 


 

  Obvyklé povinnosti pracovníka ostrahy zahrnují:

  • zajištění stanovených bezpečnostních a režimových opatření na vstupu a vjezdu do objektu/areálu
  • zajištění informačního servisu zaměstnancům a návštěvníkům objektu (tj. poskytování informací klientům a návštěvám objednatele a ostatních subjektů umístěných v objektu při orientaci v prostorách budovy)
  • dohled nad dodržováním vnitřních bezpečnostních a režimových opatření, obsluha technických systémů objednatele – odemykání a zamykání vchodových dveří, obsluha elektronického zabezpečovacího systému
  • správa evidence (kniha návštěv, výdej a příjem klíčů a další)
  • preventivní ochrana proti vzniku mimořádných událostí
  • zajištění součinnosti s PČR, MP a ostatními složkami IZS, ohlašování mimořádných událostí policii, ohlašovně požáru, zdravotní službě, zejména v případech, kdy tak nemohou učinit zaměstnanci objednatele, spolupráce s policií zejména formou poskytování informací a zajišťováním míst spáchání protizákonných deliktů do příchodu policie
  • v rámci možnosti poskytnout zdravotní první pomoc návštěvám či zaměstnancům objednatele nebo ostatních subjektů do příchodu lékaře
  • vedení příslušné dokumentace objednatele.

Pochůzkový elektronický systém (PES)

Pro přesnou evidenci pochůzkové činnosti pracovníka ostrahy využíváme pochůzkový elektronický systém (PES). Umožňuje přesný záznam místa a času pochůzky načtením kontrolních bodů umístěných na vybraných důležitých místech v objektu. Zároveň slouží pro zpřesnění času vzniku případné živelné události (oheň, prasklé potrubí apod.), pokusu o spáchání trestné činnosti nebo zpětnou kontrolu samotného výkonu služby pracovníka ostrahy.

Využití tohoto systému nabízíme zákazníkům jako bonus zdarma k objednávce fyzické ostrahy. Výstup ze systému přikládáme po dohodě se zákazníkem k měsíční faktuře za objednané služby.

 

  

 Diol SECURITY


 telefon 585 225 120  585 225 120 nebo 724 088 953


 e-mail: diol@diol.cz  diol@diol.cz


DIOL družstvo

Litovelská 2a,
779 00 Olomouc

IČ: 00031551 / DIČ: CZ00031551

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr. XXIII, vložka 252.


www.diol.cz


DIOL


OSTRAHA MAJETKU


NÁHRADNÍ PLNĚNÍ


KARIÉRA


KONTAKTY


                                                                                                                                           © DIOL 2022