O nás | Diol ... bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí...

O nás

Družstvo DIOL Olomouc je jednou z nejzkušenějších firem na trhu fyzické ostrahy majetku s tradicí více než 60 let. Firma se postupně vyprofilovala v moderní hlídací službu, která nabízí férové podmínky svým obchodním partnerům, ale i vlastním zaměstnancům. Zákazníkům tak můžeme nabídnout profesionální služby s nejlepším poměrem kvality a ceny, zajišťované pečlivě vybranými, vyškolenými a dobře motivovanými zaměstnanci, a k tomu jako bonus možnost využití náhradního plnění dle § 81, odst. 1 Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Kromě fyzické ostrahy objektů a ochrany osob a majetku nabízíme také recepční služby nebo střežení pomocí elektronických systémů PES, EZS, EPS nebo CCTV. Rozsah poskytovaných služeb vždy přizpůsobujeme specifickým potřebám našich zákazníků, proto po dohodě zajišťujeme doplňkově např. i drobný úklid nebo dodávky čisticích a hygienických prostředků.

Aktuálně spolupracujeme přibližně se třemi desítkami firem z našeho regionu, díky čemuž jsme na rozdíl od velkých firem s celorepublikovou působností schopni flexibilně řešit i ty nejmenší detaily osobně přímo na místě. Naším cílem není kvantita ale kvalita, naší odměnou není strmý růst obratu ale stabilní spokojenost obchodních partnerů a dobré pracovní podmínky vlastních zaměstnanců. Na vyžádání Vám rádi poskytneme bližší reference.

Jsme držitelem řady osvědčení a certifikátů včetně ISO 9001:2016 a naši hlídači jsou úspěšnými absolventy zákonem stanoveného kurzu „Strážný“ dle NSK 68-008-E. Jsme pojištěni na odpovědnost za způsobení škody do výše 30.000.000,- Kč u pojišťovny Kooperativa. DIOL je rovněž členem Svazu českých a moravských výrobních družstev, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory České republiky.

 

POLITIKA KVALITY

Management družstva si je vědom, že prosperita družstva je závislá na kvalitě poskytovaných služeb a na spokojenosti zákazníků. Proto se rozhodl důsledně aplikovat zásady systému řízení kvality a tím zlepšit kvalitu výsledků práce a zvýšit spokojenost jak zákazníků, tak zaměstnanců družstva. 

DIOL družstvo provádí a poskytuje:

DIOL družstvo vycházejíc ze strategických cílů má tyto záměry a zavazuje se:

  1. Ve všech procesech systému řízení kvality uplatňovat principy a zásady mezinárodní normy EN ISO 9001, do jejich prosazování v praxi zapojit všechny zaměstnance družstva a vytvořit podmínky pro neustálé zlepšování kvality produktů družstva a spokojenosti jejich zákazníků.
  2. Systém řízení kvality provozovat a rozvíjet v podmínkách platné legislativy, s respektováním požadavků na bezpečnost práce a péči o prevenci znečištění životního prostředí.
  3. Průběžně analyzovat potřeby zákazníků a získané informace aplikovat do organizování a řízení společnosti. Zaměřit se přitom na specializaci a profesionalitu ve vybraných činnostech, které budou pro zákazníky důležité a takto se profilovat na trhu.
  4. Zaměřit se na soustavný kvalifikační a odborný růst zaměstnanců, na rozvoj a zhodnocování tvořivých schopností zaměstnanců.
  5. Udržovat v aktuálním stavu zavedený systém řízení kvality a rozvíjet jej jeho neustálým zlepšováním.

Management družstva stanovuje návazně na Politiku kvality pro jednotlivé roky Cíle kvality a zavazuje se systematicky pracovat na vytváření potřebných zdrojů pro naplňování stanovených záměrů a cílů družstva.

 

Schválil:                     Ing. Jaroslav Dočkal, předseda družstva 

V Olomouci dne:        2 . ledna 2017      

DIOL družstvo

Litovelská 2a, 779 00 Olomouc

IČ: 00031551, DIČ: CZ00031551

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl Dr. XXIII, vložka 252.

Tel./fax: +420 585 225 120

E-mail: diol@diol.cz

Web: www.diol.cz

© 2016 DIOL družstvo