FYZICKÁ OSTRAHA | Diol ... bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí...

FYZICKÁ OSTRAHA

Naší základní činností je fyzická ostraha objektů. Speciálně vyškolení pracovníci ji vykonávají přímo v zákazníkem určených prostorách a stanovených časových intervalech. V průběhu služby plní povinnosti, které jim ukládají směrnice pro výkon ostrahy, individuálně zpracované a schválené zadavatelem vždy pro konkrétní pracoviště a dle požadovaného rozsahu zabezpečení objektu.
Naši zaměstnanci splňují náročná výběrová kritéria a bez výjimky jsou trestně bezúhonní. Všichni také úspěšně absolvovali zkoušku odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci „Strážný“ dle předepsané národní soustavy kvalifikací 68-008-E. Pracovníci ostrahy jsou vybaveni a vystrojeni jednotnými uniformami s označením SECURITY a názvem hlídací služby. Pro provoz vnitřních recepcí nebo na individuální přání zákazníků je možno volit i civilní společenský oděv (kostým, oblek).

Obvyklé povinnosti pracovníka ostrahy zahrnují:

* zajištění stanovených bezpečnostních a režimových opatření na vstupu a vjezdu do objektu/areálu

* zajištění informačního servisu zaměstnancům a návštěvníkům objektu (tj. poskytování informací klientům a návštěvám objednatele a ostatních subjektů umístěných v objektu při orientaci v prostorách budovy)

*  dohled nad dodržováním vnitřních bezpečnostních a režimových opatření, obsluha technických systémů objednatele – odemykání a zamykání vchodových dveří, obsluha elektronického zabezpečovacího systému

*  správa evidence (kniha návštěv, výdej a příjem klíčů a další)

*  preventivní ochrana proti vzniku mimořádných událostí

*  zajištění součinnosti s PČR, MP a ostatními složkami IZS, ohlašování mimořádných událostí policii, ohlašovně požáru, zdravotní službě, zejména v případech, kdy tak nemohou učinit zaměstnanci objednatele, spolupráce s policií zejména formou poskytování informací a zajišťováním míst spáchání protizákonných deliktů do příchodu policie

*  v rámci možnosti poskytnout zdravotní první pomoc návštěvám či zaměstnancům objednatele nebo ostatních subjektů do příchodu lékaře

*  vedení příslušné dokumentace objednatele.

Pochůzkový elektronický systém (PES)
Pro přesnou evidenci pochůzkové činnosti pracovníka ostrahy využíváme pochůzkový elektronický systém (PES). Umožňuje přesný záznam místa a času pochůzky načtením kontrolních bodů umístěných na vybraných důležitých místech v objektu. Zároveň slouží pro zpřesnění času vzniku případné živelné události (oheň, prasklé potrubí apod.), pokusu o spáchání trestné činnosti nebo zpětnou kontrolu samotného výkonu služby pracovníka ostrahy. Využití tohoto systému nabízíme zákazníkům jako bonus zdarma k objednávce fyzické ostrahy. Výstup ze systému přikládáme po dohodě se zákazníkem k měsíční faktuře za objednané služby. 

DIOL družstvo

Litovelská 2a, 779 00 Olomouc

IČ: 00031551, DIČ: CZ00031551

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl Dr. XXIII, vložka 252.

Tel./fax: +420 585 225 120

E-mail: diol@diol.cz

Web: www.diol.cz

© 2016 DIOL družstvo